Mässtidningen Today

Skarpt projekt. IP Grafisk produktion & form fick i uppdrag att formge en mässtidning för utställare på mässan Kunskap & Framtid 2014.

Jag var delaktig i utformningen, tog rollen som redaktör för det gula numret och arbetade med färdigställande av tre nummer för tryck och två digitala nyhetsbrev. Jag skrev även en artikel med praktiska tips för mässbesökare.

I layoutgruppen ingick även Sofia Alfredsson, Dorota Dudek, Kevin Dobson och Jonatan Fjelstad. Textgruppen bestod av Johanna Thorin och KJ Berg. Bildgruppen bestod av Adam Lundberg, Robert Franzén och Alexander Börjesson. Hela klassen bidrog med texter och intervjuer till tidningen.

3D-visualisering av mig, gjord i 3DMax.

 

Today #2

Today #3

Today #4

Today utsidor

Today insidor